บจธ. อบรมกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “กสิกรรมธรรมชาติเพื่อพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ “ ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ วิสาหกิจชุมชนโยนกนครเชียงแสน และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จ.เชียงราย จำนวน 150 คน พร้อมทั้งนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ บจธ. และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธี โดยมีพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช รักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย ให้การต้อนรับ และอธิบายสภาพพื้นที่ รวมทั้งขอบคุณ บจธ. ที่ช่วยเหลือชาวบ้านให้มีที่ดินทำกิน การอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตร 6 วันเริ่มด้วยการอบรม สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สมาชิกที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินทั้ง 3 วิสาหกิจชุมชน ได้พัฒนาศักยภาพ และยังฝึกปฏิบัติการทำกสิกรรมธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ระดับเข้มข้นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 7 – 12 กันยายน เพื่อให้ทุกคนนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปวางแผนการประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า พึ่งพาตนเองได้ ลดปัญหาสังคม และเพิ่มความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นเป้าหมายของรัฐบาลทั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล บจธ.