ผู้อำนวยการให้สัมภาษณ์ รายการ อปท. TVนิวส์ ถึงการดำเนินงานของ บจธ.