TH | EN

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565


สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ( 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1) เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

3) เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

4) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการรับสมัคร

  • ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)http://www.labai.or.th
  • ยื่นสมัครด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาทำการของสถาบัน โดยภาคเช้า ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. หรือ Scan เอกสารการสมัครแล้วส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ wasin.k@labai.or.th ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.

 

กำหนดการรับสมัคร

  • 16 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2565

 

สามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง
หรือสมัครได้ที่ 
https://www.labai.or.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2-3/