• บจธ. เปิดตัวโมเดลตลาดกลางที่ดิน

    (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/th_TH/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ตรงประเด็น ตอน ตลาดกลางที่ดิน” #ตรงประเด็น 26 ก.ย. 61เปิด #ตลาดกลางที่ดิน เชื่อมเอกชนเจ้าของที่ดินและเกษตรกรไร้ที่ทำกิน หวังแก้ปัญหาที่ดินกระจุกตัว - ความเหลื่อมล้ำมีความพยายามสานต่อ “ธนาคารที่ดิน” ให้เป็นหนึ่งในกลไกช่วยแก้ปัญหากระจายการถือครองที่ดิน ผ่าน “สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือ บจธ.” ที่จะทำหน้าที่เป็น “คนกลาง” ระหว่างผู้ประสงค์ใช้ที่ดิน หรือ เกษตรกร กับ เอกชนเจ้าของที่ดินรายใหญ่หรือ ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ผ่าน "ตลาดกลางที่ดิน"------------------------#ธนาคารที่ดิน#เกษตรกร#จับตาสถานการณ์#ThaiPBS โพสต์โดย บ่ายโมง ตรงประเด็น เมื่อ วันพุธที่ 26 กันยายน 2018


    Continue reading