ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

รับสมัครผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

รับสมัครผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกฏหมาย โทร.02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 411

สามารถดาวน์ใบสมัครได้ที่ : ไฟล์ Word ใบสมัครรับผู้อำนวยการ / ไฟล์ PDF ใบสมัครรับผู้อำนวยการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการสรรหาและรับสมัครผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พ.ศ. 2561

2. แผนยุทธศาสตร์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 - 2562

3. ระเบียบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา และการแต่งตั้งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560