ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ทางเว็บไซต์ของสถาบัน

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. ทางเว็บไซต์ของสถาบัน  ตามที่ บจธ. ได้ดำเนินการจ

Read more

บจธ. เปิดศูนย์ข้อมูลด้านสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน

การเริ่มต้นของ ศูนย์ข้อมูลด้านสิทธิและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ก้าวแรกของศูนย์ฯ เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรและสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินในโครงกา

Read more

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ….

วัตถุประสงค์ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. …. เพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน

Read more

ให้ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีลำดับที่ 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาแล

Read more

ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การสอบข้อเ

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ งาน โครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสหกรณ์การเกษตรเพชรน้ำหนึ่ง

บจธ. น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโครงการจัดกิจกรรมพาคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน คณะที่ปรึกษ

Read more

ให้ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีลำดับที่ 2 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษาและวิจัยธนาคารที่ดิน เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษ

Read more
Page 4 of 12« First...23456...1012...Last »