ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

จัดอบรมโครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559            สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดอบรมบุคลากร โครงการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เอกสาร

Read more

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (กสน.) ยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (กสน.) ยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดดำเนินการโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (กสน.) และขบวนการ

Read more

เข้าพบหารือ ท่านเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.)

วันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๕๘ ผอ.บจธ. พร้อมทีมที่ปรึกษาได้เข้าพบท่านเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ท่าน วัชรพันธุ์ จันทรขจร) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนร

Read more

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ. ธนาคารที่ดิน

ไฟล์การประชุม ความจำเป็นในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เกษตรกรจะได้อะไรจากปัญหาที่ดิน นำเสนอร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ….

Read more
Page 8 of 11« First...2...678910...Last »