ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

โครงการอบรมการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ขององค์การมหาชน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) จัดโครงการอบรมการบริหารพัสดุตาม พ.ร.

Read more

ประชุมจัดเตรียมข้อมูลการขออนุมัติซื้อที่ดินในจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินครบวงจร

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ เพื่อจั

Read more

ประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที่

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะทำงานโครงการสำรวจเกษตรกรใน ๓๖ พื้นที่ เดินทางไป อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read more

ทีมโฆษกกลาโหมเผย คสช.วาง 4 มาตรการแก้ปัญหาถือครองที่ดิน เผยรับฟังความเห็นประชาชน หนุนร่างกฎหมายธนาคารที่ดิน เชื่อเป็นประโยชน์-ได้รับความเป็นธรรม

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏ

Read more

ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ บจธ.

จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ บจธ. งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๒,๘๘๓,๔๓๖ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ เมษายน ๒๕๖

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร และการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บจธ. ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร และการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัย

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การสอบข้อเ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การสอบข้อเ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารจัดการที่ดิน

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของ บจธ. นั้น บัดนี้การสอบข้อเ

Read more

โครงการอบรม “เศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของคนไทย”

       เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ บจธ. ได้จัดการอบรม บรรยายสรุป ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของคนไทย” โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี วีระศักดิ

Read more
Page 9 of 9« First...2...56789