ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตามผลงานและประชุมทางไกล โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตามผลงานและประชุมทางไกล (Contains 1 attachments.)

Read more

จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่ พร้อมบรรจุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลางสื่อประชาสัมพันธ์ชุดผลิตภัณฑ์ปีใหม่ พร้อมบรรจุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560 (Contains 1 attachments.)

Read more

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (Contains 1 attachments.)

Read more

ราคากลาง โครงการวางระบบสารสนเทศของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.)

โครงการวางระบบสารสนเทศของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) (Contains 1 attachments.)

Read more
Page 10 of 12« First...24...89101112