กมธ. แก้จน ฯ ลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา หนุนสร้างฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้เกษตรกร

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา นำเสนอบทความ “ความรู้ใหม่” เรื่อง” ฝายชะลอน้ำแกน ดินซีเมนต์” ว่าเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกรไทยได้

“ เมื่อผมเห็นคลิปของอาจารย์ประดิษฐ์ จาก”ชมรมคนรักษ์ ดิน น้ำป่าน่าน” เรื่องฝายชะลอน้ำแก่นดินซิเมนต์ที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และฝายขนาดจิ๋วที่จังหวัดน่าน ก็ดีรวมทั้งฝายแกนดินซีเมนต์ ที่บ้านไผ่แพะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ที่ภาพถ่ายเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาก็ดี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่มวลชนทำกันเองเคลื่อนไหวกันเอง ถึงประโยชน์ของฝายประเภทนี้ ด้วยความปิติยินดีและเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆได้เข้าร่วมกับการแก้ปัญหาด้วยตัวเองให้มากยิ่งขึ้น (seif-help organization ) “ นายสังศิตอธิบายในบทความ

พร้อมทั้งระบุว่า กรรมาธิการฯ ได้ถ่ายทอดเรื่องการทำฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ในช่วงที่คณะ สว. พบประชาชนภาคเหนือตอนบน พร้อมภาคประชาสังคม ชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง จนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนแนวคิด ทฤษฎีการสร้างฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณน้อย และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย