กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ท่านสามารถติดตามข่าวและดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร ได้จากเว็บไซต์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์https://www.m-society.go.th/main.php?filename=index หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์