การจัดซื้อที่ดินของนางสาวอำไพ ค้าขาย (รายที่ 10) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร