การจัดซื้อที่ดินของนางสาวสุททรี แซ่ตัง (รายที่ 1) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร