การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการภารกิจ ของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563