การเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในภารกิจ ของ บจธ.