การใช้และให้สิทธิเหนือพื้นดินในพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดิน บจธ. ที่เชียงใหม่และลำพูน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 บจธ. ลงพื้นที่นำร่องธนาคารที่ดินสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนอำเภอสันทราย จำกัด ชี้แจงแนวทางความร่วมมือร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ในการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน ในรูปแบบของการใช้สิทธิเหนือพื้นดิน พร้อมบทสรุปจากเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน

นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ กรรมการ  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ.
” มีความดีใจมาก ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ทำกินของเกษตรกร ”

พลเอกสัมพันธ์ ธัญพืช ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน
“เรามาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาและนำสิ่งต่างๆที่ได้รับในวันนี้มาช่วยในการที่จะพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ”

พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ อนุกรรมการกฏหมาย บจธ.
“ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของเราหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆ เราเหมือนเป็นคนประสานกลางระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ”

นายสุทธิ บุญมี อนุกรรมการกฏหมาย บจธ.
“ผมให้ความมั่นใจ คณะอนุฯกฏหมายพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และทำให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ”

นายปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี อนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน
“พวกเราจะร่วมกันออกแบบการบริหารจัดการที่ดินแผลงนี้ด้วยวิธีการอย่างไร ถ้ารูปแบบในส่วนที่เราจัดการตรงนี้ตกผลึกเรียบร้อยแล้ว ก็จะมาออกแบบเป็นโมเดลการจัดการปัญหาที่ดิน ”

นายสุมิตรชัย หัตถสาร อนุกรรมการกฏหมาย บจธ.
” วิธีการหนึ่งที่จะเป็นวิธีการที่เหมาะสมในช่วงเวลานี้ อย่างน้อยก็จะมีหลักประกันทางกฏหมายเข้ามาเสริม ที่จะทำให้เกิดความมั่นคง คือเรื่องสิทธิเหนือพื้นดิน ”

นายชาตรี ทอมสาริ อนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน
” เราพยายามจะมาสัมผัสกับท่านโดยตรง เพื่อที่จะรีบเอาปัญหาไปแก้ไข จำเป็นมากที่จะต้องทำยังไงให้ บจธ. กับเกษตรกรจูนกันให้ติด ความมั่นคงของท่านจะต้องดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ”

นายสมชาติ ธรรมศิริ อนุกรรมการกฏหมาย บจธ.
“ถ้าตราบใดที่พี่น้องยังทำมาหากินกันอยู่ในที่ดินแปลงนี้ แม่เราจะไม่อยู่ ลูกหลานก็ทำมาหากินต่อ สิทธิตกติดตลอดไป ไม่สูญสิ้น”

นายดิเรก กองเงิน ประธานสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนอำเภอสันทราย จำกัด จ.เชียงใหม่
“มีความชัดเจนมากขึ้น และมีแนวทางที่มั่นคงมากขึ้น ถ้ามีกรอบตามความอธิบาย คำชี้แจงของทางฝ่ายกฏหมายทางเจ้าหน้าที่ ก็จะมีการพบปะกันบ่อยๆเพื่อการพัฒนา”

ปิดท้ายด้วย
นายกุลพัชร ภูมิใจอวดผู้อำนวยการ
“ขอยืนยันว่า บจธ. จะพยายามเต็มที่และมุ่งมั่นตั้งใจ ทำให้สำเร็จให้ได้”

สำหรับโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 4 ชุมชน ได้แก่สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซางจำกัด (ชุมชนบ้านไร่ดง และชุมชนบ้านแม่อาว ) , สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จำกัด , สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด ซึ่งทั้ง 3 แห่งอยู่ จ.ลำพูน และอีกหนึ่งชุมชนคือสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย จำกัด จ.เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 500 ครัวเรือน เนื้อที่ 741 ไร่เศษ ซึ่ง บจธ. ได้ใช้งบประมาณในการจัดซื้อที่ดินระหว่างปี 2559 – 2562