ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมออกแบบก้าวต่อไป บจธ.”

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ร่วมออกแบบก้าวต่อไป บจธ.”

ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา ตั้งแต่ 13.30 เป็นต้นไป ที่โรงแรม แสนโฮเทล อ.เมือง จ.เชียงราย