ข้อชี้แจง กรณีศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา ชาวบ้าน 7 คน คดีที่ดิน จ.ลำพูน

ข้อชี้แจง

กรณีศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา

ชาวบ้าน 7 คน คดีที่ดิน จ.ลำพูน

 

จากกรณี ศาลจังหวัดลำพูนได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกา ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ในคดีที่ดินบ้านแพะใต้ ต.หนองล่อง กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน จำเลยประกอบด้วย นายสุแก้ว ฟุงฟู กับพวก 7 คน และอีก 3 รายที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งถูกฟ้องในข้อหาร่วมกันบุกรุก ยึดถือ ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น ศาลพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ตัดสินว่าจำเลยมีความผิด ลงโทษจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา เนื่องจากประสบปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน ซึ่งคดีความดังกล่าวเริ่มเข้าสู่ชั้นศาลตั้งแต่ ปี 2540 เป็นต้นมา

กรณีดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. กระบวนการยุติธรรม
    คดีความได้ผ่านการพิจารณาจากศาลฎีกาแล้ว ถือเป็นที่สุดของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทุกฝ่ายควรเคารพการตัดสิน
  1. การให้ความช่วยเหลือ โครงการนำร่อง 5 ชุมชน
    สถาบันฯ ธนาคารที่ดิน ได้ดำเนินการโดยเร่งด่วนมาตลอด ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินตามโครงการนำร่อง 5 ชุมชน ของธนาคารที่ดิน โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแล สถาบันฯ ธนาคารที่ดิน ได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ขอใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดินให้กับเกษตรกร ในโครงการนำร่อง 5 ชุมชน แล้ว
    ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ ก็จะดำเนินการจัดซื้อที่ดิน รวมทั้งช่วยคดีความที่ค้างอยู่ในศาลเพื่อหาข้อยุติได้ด้วยดี

นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน