Title
ข้อบังคับ ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2559
 1 file(s)  36 downloads
ข้อบังคับ(กฏหมาย)59 กันยายน 30, 2017 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่แทน พ.ศ. 2559
 1 file(s)  35 downloads
ข้อบังคับ(กฏหมาย)59 กันยายน 30, 2017 Download
ข้อบังคับ ว่าด้วยการรับและบริหารเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2559
 1 file(s)  22 downloads
ข้อบังคับ(กฏหมาย)59 กันยายน 30, 2017 Download
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การประมวลจริยธรรมคณะกรรม ผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559
 1 file(s)  28 downloads
ข้อบังคับ(กฏหมาย)59 กันยายน 30, 2017 Download
ข้อบังคับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การให้สินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินเกษตรกรรม พ.ศ. 2559
 1 file(s)  87 downloads
ข้อบังคับ(กฏหมาย)59 กันยายน 30, 2017 Download