ข้าวหอม ข้าวเหนียว ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านดงหลวงพร้อมส่ง

สั่งซื้อกันได้แล้ว ผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพ ราคาเป็นธรรม จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ผ่านไปรษณีย์ไทย กิโลกรัมละ 60 บ้านเท่านั้น ความร่วมมือระหว่างสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด  #บจธ #ธนาคารที่ดิน #วิสาหกิจชุมชนบ้านดงหลวง

https://www.thailandpostmart.com/index.php/app/product/fnc/detail/id/1014200004406