คณะกรรมการ บจธ. ชุดใหม่ นัดประชุมวาระแรก เร่งช่วยเหลือเกษตรกรทุกจังหวัด

คณะกรรมการ บจธ. ชุดใหม่ นำโดยพลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ บจธ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้กำหนดจัดประชุมวาระแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยหนึ่งวาระที่สำคัญคือการรับนโยบายของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในที่ประชุม ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 มาเร่งดำเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน