คณะทำงานรองนายกฯ ภูมิธรรม เวชยชัย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า เพชรบุรี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. พร้อมด้วยหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย นำโดย นายยรรยง พวงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฯ ดร. ฐิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(รองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรม เวชยชัย) เข้าร่วมตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของ บจธ. ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี