คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นำโดย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ตามแนวทางการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ดังกล่าวของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดย บจธ. ได้กำหนด
จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 9 บจธ. อาคารเบญจสิริ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก และร่วมกันลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งนี้ บจธ. ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับประชาชนทั่วไปได้ลงนามถวายพระพร ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 9 บจธ. อาคารเบญจสิริ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563