คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นำโดย นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมกันลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ  ณ บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 9 บจธ. อาคารเบญจสิริ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก