ชีวิตใหม่ในที่ดินผืนแรก ของ โอภาส และบุษยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

จากชีวิตที่เคยลำบาก เคยยากจน เคยล้มเหลวจากหลายอาชีพ เคยเช่าที่ทำนาแต่ก็ขาดทุน และเคยถูกหลอกให้ลงชื่อ อบรมเพราะหวังว่าจะได้ที่ดินทำกิน เสียเงินมาก็หลายครั้ง เสียใจและผิดหวังมาก็มาก แต่โอกาสที่มีเพียงครั้งเดียวของบุษยา และโอภาส ทวีชาติ คือการเข้าเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา และเธอไม่รีรอ ขอเข้ามาพิสูจน์ว่ากลุ่มนี้จะได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจาก บจธ. จริงไหม แม้จะมีเสียงตักเตือนกลัวจะซ้ำรอยเดิม แต่บุษยาบอกว่า เธอมั่นใจ และพาครอบครัวมาสร้างเพิงพักในที่ดินหลังผ่านขั้นตอนจัดซื้อและทำสัญญาเช่าเมื่อต้นปี 2563
โอภาสออกไปรับจ้างและเก็บของเก่าขาย นำรายได้เป็นทุนพัฒนาปรับปรุงที่ดินกว่า 2 ไร่ จนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงชนิดที่เรียกว่าภาพเก่าไม่เหลือให้เห็นเลย แม้แต่เพิงพักชั่วคราวก็เปลี่ยนเป็นบ้านที่มั่นคงแข็งแรงมากขึ้น
วันนี้นาข้าวหอมมะลิ 2 งานที่ปลูกไว้บริโภคในครอบครัว 3 พ่อแม่ลูก ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้ว บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงหอยก็มีปริมาณเกินกว่าจะบริโภค สามารถนำไปขายได้แล้ว ยังไม่รวมพืชผักอายุสั้น ไม้ผลอีกหลายชนิดที่ให้ผลผลิตมาแล้วหลายรุ่น
โอภาสใช้ประสบการณ์ที่เคยล้มเหลว และที่เคยไปเป็นแรงงานรับจ้างในแปลงเกษตรที่อิสราเอลพลิกฟื้นผืนดินทุกตารางวาจนกลายเป็นพื้นที่ตัวอย่างของคนขยัน คนที่ฝากขีวิตไว้กับที่ดินผืนแรก และทั้งคู่ยืนยันตลอดมาว่าจะรักษาและใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด สมกับที่ บจธ. ให้การสนับสนุน ให้ชีวิตใหม่กับครอบครัวเธอ