!! เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวกลางที่ดิน บจธ. ลงทะเบียนเต็มแล้ว !!

     “ที่ดินถูกใช้ประโยชน์อย่างอุ่นใจ ปลอดภัย กับตัวกลางที่ดิน บจธ.” เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าของที่ดิน เกษตรกรหรือผู้ใช้ที่ดินผ่านระบบตลาดกลางที่ดิน (โครงการที่ดินปันสุข ) ของ บจธ. และ ผู้บริหาร – เจ้าหน้าที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน )   บจธ. ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
      ท่านที่สนใจ สามารถติดตามรับชม Live facebook กิจกรรมเสวนา “ที่ดินถูกใช้ประโยชน์อย่างอุ่นใจ ปลอดภัย กับตัวกลางที่ดิน บจธ. ” วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านทางเพจ เฟสบุ๊ค สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน – องค์การมหาชน –
    #ตัวกลางที่ดิน #ที่ดินปันสุข #ธนาคารที่ดิน #เพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่ดิน