ติดตามความก้าวหน้าพื้นที่โฉนดชุมชนแม่อาว โครงการนำร่องธนาคารที่ดิน บจธ.

นายยอดวุฒิ กลิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานโฉนดชุมชน สำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่โฉนดชุมชนบ้านแม่อาว ต.นครเจดีย์ และบ้านใหม่ป่าฝาง ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินในพื้นที่เมื่อปี 2558 จากการปัญหาการทิ้งร้างที่ดินเอกชนไม่ได้ทำประโยชน์ ทำให้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปใช้พื้นที่จนกลายเป็นข้อพิพาทมายาวนานกว่า 20 ปี