ทำบุญตักบาตรเทศกาลสงกรานต์ ททบ. 5

วันนี้ ( วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จัดงานวันสงกรานต์ประจำปี 2566 โดยมีพิธีใส่บาตรพระสงฆ์ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและประกวดนางสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 8.00 -12.00 น. ณ ชั้น G อาคารเบญจรังสฤษณ์ ททบ. 5 สนามเป้า ถนนพหลโยธิน โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย