ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา บจธ. ก้าวสู่ปีที่9

 

นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นำคณะผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างโครงการ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมี ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา เป็นประธานพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ก้าวสู่ปีที่ 9 ที่อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก