ทำไมต้องมี บจธ. ? “ป้าจัน” เกษตรกรจาก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ได้ให้คำตอบ

บจธ. ช่วยเหลือคนไม่มีที่ดินทำกิน และกลุ่มวิสาหกิจ กับโครงการนำร่องธนาคารที่ดินเท่านั้นหรือ ?
บจธ. ช่วยอะไรเกษตรกรที่เผชิญปัญหาสูญเสียที่ดินบ้าง ?
คำตอบมีอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้ และปี 2565 แม้จะได้รับการพิจารณางบประมาณแก้ปัญหาเรื่องที่ดิน เพียง 25 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรได้เพียง 65 ราย แต่ บจธ. ก็จะเดินหน้าในพื้นที่อื่นๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยระหว่างปี 2559 – 2562 บจธ. ได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน 334 ราย รวมเนื้อที่ 2,319 ไร่เศษ ซึ่งยังอยู่ในช่วงการชำระสินเชื่อ และ บจธ. เตรียมพิจารณาช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 อีกครั้ง
“ป้าจัน” เกษตรกรจาก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ที่อนุญาตให้นำเรื่องราวความทุกข์ของเธอมาถ่ายทอดได้ และบจธ. ขอปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน คือหนึ่งในกรณีศึกษา