ที่ดินปันสุขมาแรง ทั้งเจ้าของที่ดินและเกษตรกรเข้าใจ พร้อมหนุน บจธ. ขับเคลื่อน

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บจธ. เข้าพบนายนิพนธ์ จันจารุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน และนายสมพงษ์ ธรรมวิเศษ รองนายก อบต.หินซ้อน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตัวกลางที่ดิน (ที่ดินปันสุข) พร้อมบูรณาการค้นหาเกษตรกรในพื้นที่เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินเอกชน และตรวจสภาพแปลงที่ดิน ใน ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ที่ลงทะเบียนไว้กับ บจธ.  จากนั้น เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันลงพื้นที่ปักแนวเขตที่ดินและลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน ต.ปักธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 3 ไร่ ระหว่างเจ้าของที่ดินกับเกษตรกรอีกจำนวน 1 ราย

สำหรับโครงการตัวกลางที่ดิน (ที่ดินปันสุข) คือโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่ดินของเกษตรกรและผู้ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำการเกษตร โดยเจ้าของที่ดินและผู้ต้องการใช้ที่ดินลงทะเบียนผ่านแพลทฟอร์มตลาดกลางที่ดิน ของ บจธ. และ บจธ. จะเป็นตัวกลางในการจับคู่ทั้งสองฝ่ายในการทำสัญญาเช่าราราถูกและประสานท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพต่างๆ ด้วยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งทั้งเกษตรกรและเจ้าของที่ดินยอมรับว่าเป็นโครงการที่ดีด้วยกันทุกฝ่ายและทำให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าถูกนำมาใช้ประโยชน์ พร้อมสนับสนุน บจธ. ให้ขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปทั่วประเทศ