ที่ดินปันสุข จับคู่คนไร้ที่ดิน – เกษตรกร กับเจ้าของที่ดิน เพิ่มโอกาสเข้าถึงที่ดินทำกินที่องครักษ์ นครนายก และบ้านโป่ง ราชบุรี

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) หรือ บจธ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองการตลาดที่รับผิดโครงการเพิ่มโอกาสเข้าถึงที่ดิน (โครงการที่ดินปันสุข)​ พาผู้สนใจเข้าใช้ที่ดินจำนวน 5 รายเยี่ยมชมแปลงที่ดินโครงการ ณ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ซึ่งมีเนื้อที่ขนาด 5-2-35 ไร่ เพื่อสอบถามความสนใจ คาดว่าแบ่งใช้ได้ 2 รายหรือครัวเรือน เพื่อดำเนินการขั้นตอนประชุมร่วมกับท้องถิ่นและเตรียมพร้อมในการลงนามทำสัญญาเช่าทำประโยชน์ทางการเกษตร
วันเดียวกัน​ เจ้าหน้าที่ บจธ. ได้พาผู้สนใจเข้าใช้ที่ดินจำนวน 6 รายเยี่ยมชมแปลงที่ดินโครงการ ในพื้นที่ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นที่สวนขนาด 10-2-04 ไร่ และที่นาเก่าขนาด 12-2-26 ไร่ เพื่อสอบถามความสนใจ และตัดสินใจก่อนจะมีการประชุมร่วมกับท้องถิ่นและลงนามทำสัญญาเช่าทำประโยชน์ต่อไป
เกษตรกร และผู้ต้องการใช้ที่ดินในรูปแบบสัญญาเช่าทำประโยชน์ และเอกชนเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินไม่ได้ทำประโยชน์ ประสงค์จะให้เกิดการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ตลาดกลางที่ดิน ของ บจธ. ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์ ที่ https://clm.labai.or.th