ที่ดินปันสุข บจธ. เปิดโอกาสวัยรุ่นสร้างตัว Smart farmer สร้างอาชีพเกษตรที่ใฝ่ฝัน

อัครรัสมิ์ พุทธยะศิริ  Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีใจรักในการทำเกษตร ลงทะเบียนเข้าโครงการที่ดินปันสุขกับ บจธ. เพื่อให้ บจธ. จับคู่กับเจ้าของที่ดินที่ลงทะเบียนต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินไว้ในระบบ  ปัจจุบัน อัครรัสมิ์ พุทธยะศิริ และครอบครัวได้ ปรับพื้นที่ ปลูกฝรั่งพันธุ์หงเป่าสือ ฝรั่งใส้แดง มีผลผลิตติดตลาดไปแล้วตอนนี้  “สวนฝรั่งนายโต้ง” @เกษตรเมืองกรุง Facebook พิกัดอยู่ที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  ปัจจุบันเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว มีฝรั่งใส้สีแดงที่กำลังขายดีติดตลาด และกำลังปลูกพันธุ์ใหม่ พันธุ์หงจ้วนสือ อีกเดือนสองเดือนก็จะออกตลาดแล้วโดย บจธ. เป็นผู้ดูแล และติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ (โครงการที่ดินปันสุขเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ บจธ.) โดยค่าเช่าขึ้นอยู่กับเจ้าของที่ดินเป็นผู้กำหนด

ท่านที่สนใจที่ดินในการทำเกษตร สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

https://clm.labai.or.th/