ที่ดินปันสุข บจธ. แห่งใหม่ที่คลองเขื่อน เมืองแปดริ้ว


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่การตลาด กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน ( กบพ.) บจธ. ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเข้าพบและร่วมประชุมกับ นายสำเริง เนตรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน และเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้พาไปดูแปลงที่ดินเอกชนและได้เกษตรกรผู้เข้าใช้ประโยชน์แล้ว 1 ราย ซึ่งพื้นที่หมดที่จะเข้าในโครงการที่ดินปันสุข ของ บจธ. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่ดินมีประมาณ 6 ไร่ โดย บจธ. เป็นตัวกลางระหว่างเจ้าของที่ดินและเกษตรกรในทำสัญญาเช่าราคาถูก เพื่อทำสวนผลไม้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าของที่ดินและเกษตรกรสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://clm.labai.or.th  ไม่มีค่าใช้จ่าย