ธนาคารที่ดิน ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของพอช.

บุคลากรและกรรมการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ศึกษาดูงาน “ระบบการจัดเก็บและการบริหารจัดการฐานข้อมูล” และ “ระบบ ERP และระบบงานสินเชื่อ” ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
วันนี้ (2 กรกฎาคม 2567) นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มอบให้ นายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล นำบุคลากร และคณะกรรมการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ศึกษาดูงาน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการสถาบันฯ
 
โดยนายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มอบให้ นางสาวจันทนา เบญจทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนายอภินันท์ ยอดมณี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ให้การต้อนรับ และบรรยายเปิดกิจกรรมการพัฒนา ฝึกอบรม และศึกษาดูงานภายนอกหน่วยงาน หัวข้อ”ระบบการจัดเก็บและการบริหารจัดการฐานข้อมูล” และ “ระบบ ERP และระบบงานสินเชื่อ”
จากนั้น เป็นการดูงานเชิงปฏิบัติการ “ระบบ ERP และระบบงานสินเชื่อ” และ “ระบบการจัดเก็บและการบริหารจัดการฐานข้อมูล” ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)