นพค. 13 พร้อมสนับสนุนภารกิจ บจธ. ในพื้นที่เพชรบุรี

วันที่ 30 มีนาคม 2566  นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. มอบหมายให้นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (ฝ่ายปฏิบัติการ) พร้อมเจ้าหน้าที่ บจธ. เข้าร่วมประชุมหารือกับ พันเอกอาร์ม ชงัดเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 (นพค.13) สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และ พันเอกบัญชา เผือกเทศ ที่ปรึกษา ผบ.นพค.13 ในการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า บ้านทุ่งโป่ง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ณ หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 13 อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

สำหรับวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้าเป็นหนึ่งในโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน มีเนื้อที่ 93 ไร่เศษ และสมาชิก 28 ครัวเรือน ทำสัญญาเช่าซื้อกับ บจธ. ผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 3 ต่อปี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา