นายกฯ และบอร์ด คทช. เห็นชอบ ร่าง กฎหมายจัดตั้งสถาบันฯ และให้ บจธ.เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2565 พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขานประธานคณะกรรมการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ.ได้เข้าชี้แจงร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …. ต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน พร้อมทั้งรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแล บจธ. เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น และ คทช. มีมติเห็นชอบให้ บจธ. เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป

“ ขอบพระคุณทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนและผลักดันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มาอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณ พณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล บจธ. “ นายกุลพัชร กล่าว