นายกุลพัชร ภูมิใจอวด

เกิดวันที่ 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

ประวัติการศึกษา

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ