นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์

เกิดวันที่ -

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านกิจการความมั่นคงภายใน

ประวัติการศึกษา

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

  • รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านกิจการความมั่นคงภายใน
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
  • รองอธิบดีกรมการปกครอง
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี