นายประพัฒน์ฯ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชื่นชมภารกิจของ บจธ. ตอบโจทย์การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างแท้จริง แนะประสานทำความร่วมมือ (MOU)ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ มอบนายศิลา  เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 ลงพื้นที่ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกร พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจการดำเนินงานของ บจธ. และแนวทางการขอรับความช่วยเหลือของเกษตรกร ที่ไม่มีที่ดินทำกิน หรือมีไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ โดยร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ชั้น 2 (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) ตำบลไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเดินทางมาเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน

นายสุพล หมื่นศรีพรม ประธานเครือข่ายเกษตรกรรักสันติภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ตนได้รู้จักและติดตามหน่วยงานที่ชื่อธนาคารที่ดินมานาน วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้เจอในเวทีของสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบัน สมาชิกกลุ่มได้ขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลที่ยากจนและไร้ที่ดินทำกินไว้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน ทุกจังหวัด จึงจะได้ขอให้กลุ่มสมาชิกเหล่านี้เข้าได้สู่กระบวนการช่วยเหลือของ บจธ. ได้ช่วยเหลือให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองด้วย

ทั้งนี้ นายประพัฒน์ฯ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ชื่นชมในภารกิจของ บจธ. ที่ตอบโจทย์การช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างแท้จริง ทั้งยังขอให้ บจธ. ได้นำแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินนี้ ไปประสานทำความร่วมมือ (MOU)กับสภาเกษตรกรจังหวัดแห่งชาติ เพื่อร่วมช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ทุกภาคทั่วประเทศ และขอให้ บจธ. ไปประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนต่อในส่วนของสภาเกษตรกรภาคเหนือเป็นพื้นที่ถัดไปด้วย

หลังจากที่ บจธ. ได้รับมอบนโยบายร่วมกับส่วนราชการจังหวัดทั่วประเทศจาก พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน ประธานกรรมการ บจธ. ได้ลงพื้นที่ชี้แจงภารกิจของ บจธ. ในภาคอีสาน เสร็จสิ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคอีสานประสานข้อมูลขอรับความช่วยเหลือมาเป็นจำนวนมาก

นายศิลา  เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 บจธ. กล่าวว่า ได้รับการประสานจากตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจฯ ว่าสมาชิกมีความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน จึงขอให้ช่วยลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและชี้แจงภารกิจให้สมาชิก และตรวจสอบแปลงที่ดินในพื้นที่เบื้องต้น ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ในจังหวัดร้อยเอ็ด ๒ กลุ่มวิสาหกิจฯ และอุบลราชธานีจำนวน ๒ กลุ่ม

ทั้งนี้ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกร บจธ. มีกำหนดเดินทางเข้าชี้แจงภารกิจ ในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ต่อไปด้วย