นำทรัพย์สินคือที่ดินไปขายฝาก คือจุดเริ่มต้นการสูญเสียที่ดิน

ความจำเป็นในขีวิตของแต่ละคนมีทั้งคล้ายกันและแตกต่างกัน กรณีของเกษตรกรรายหนึ่ง ที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อรักษาบิดา ทำให้ต้องนำทรัพย์สินคือที่ดินไปขายฝาก ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มที่ทำให้เธอต้องสูญเสียที่ดินทำกิน