บจธ. – กรมป่าไม้ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. โดยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้เข้าพบ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ โดยได้หารือแนวทางการบูรณาการงานร่วมกันในการดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่าง บจธ. กับ กรมป่าไม้ เพื่อพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ในโครงการของ บจธ. โดยในเบื้องต้นกรมป่าไม้ยินดีจะร่วมสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ต่างๆ ทั้งพันธุ์ไม้ที่เติบโตในระยะสั้นและระยะยาว และพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ โดยสำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนพี่น้องประชาชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่ดำเนินการของ บจธ. นอกจากนี้ยังร่วมกันหารือเพื่อจัดหาโมเดลต้นแบบในการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไปด้วย