บจธ. ขยายสัญญาเช่าที่ดิน สมาชิก วสช.ฯ อุ่นไอรักษ์

สมาชิกวิสากิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ได้รับการขยายสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ออกไปอีก 3 เดือน หลังจากทำประโยชน์มาเกือบ 3 ปี เนื้อที่ 68 ไร่เศษ สมาชิก 65 ครัวเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำสัญญาเช่าซื้อ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้มอบหมายนายศิลา เส็งพานิช และเจ้าหน้าที่ กองบริหารจัดการที่ดิน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอนและเอกสารสำคัญในการทำสัญญาเช่าซื้อ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อร้อยละ 3 ต่อปี โดยกำหนดระยะเวลาเช่าซื้อไม่เกิน 30 ปี เพื่อรักษาที่ดินให้อยู่ในมือสมาชิกให้นานที่สุด ป้องกันการนำที่ดินไปขายต่อหรือเก็งกำไร และเป้าหมาย บจธ.คือต้องการให้สมาชิกใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ที่ดินที่เหมาะสม เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป