บจธ. ขอเชิญชวนสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนโครงการฯ ร่วมกิจกรรมรับรางวัลพิเศษ

บจธ. ขอเชิญชวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน และโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 แห่ง ที่ได้รับการสนับสนุนที่ดินทำกินจาก บจธ. ส่งผลงานเรื่องเล่าจากชุมชนที่อยากเล่า พร้อมภาพประกอบ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดย เปิดรับผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ส่งผลงานผ่านช่องทาง inbox เพจเฟสบุ๊ค (thelandbankadministrationinstitute) หรืออีเมล (pannarut.s@labai.or.th) ส่งกันมาเยอะๆนะครับ