บจธ. ขับเคลื่อนเต็มกำลัง เดินหน้าโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินทั่วประเทศ คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 นายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผู้อำนวยการกองทรัพยาการบุคคล บจธ. ประชุมชี้แจงภารกิจ บจธ. ร่วมกับนางสาว สิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยโสธร เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกร ผู้ยากจนและผู้ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน แก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝากหรือถูกบังคับคดี เพื่อช่วยให้ได้ที่ดินกลับคืนมาทำประโยชน์ต่อไป

และในวันเดียวกัน พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บจธ. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วม เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนาแปลงใหญ่ บ้านดู่ทุ่ง หมู่ที่10 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร หลังร่วมประชุมชี้แจงภารกิจ บจธ. ร่วมกับนางสาว สิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยโสธร เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน และที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

จากนั้น ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินพร้อมคณะ เดินทางไปประชุมร่วมกับนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล และรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่กำกับดูแล บจธ. โดยมีตัวแทนวิสาหกิจชุมชนจากอำเภอปทุมรัตน์ อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอธวัชบุรี รวมทั้งผู้เดือดร้อนมายื่นเรื่องขอความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกิน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
สำหรับพี่น้องประชาชนหรือเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดิน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมขอจังหวัดและส่วนภูมิภาค หรือยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ที่ www.labai.or.th หรือโทร. 02 278 1648 ต่อ 501,511 กองบริหารจัดการที่ดิน บจธ.

***************
กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทร. 0 2278 1648 ต่อ 399 โทร. 081 405 1991