บจธ. คือคำตอบของการแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรไทย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน พร้อมด้วย นายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นางสาวสายอรุณ แก้วมุงคุณ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ บจธ. นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนายการ สายปฏิบัติการ นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 และ นายสุทธิโรจน์ คำมั่น ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ร่วมประชุมชี้แจงภารกิจ บจธ. กับนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล และรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่กำกับดูแล บจธ. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

โดยภายหลังการประชุม มีตัวแทนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแคนตาลูปหนองสรวง ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ นำโดยนางแสงจันทร์ ปวงสุข มายื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือที่ดินทำกิน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ให้กับสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกรที่เช่าที่ดินทำกินกว่า 100 คน ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบเอกสารและส่งต่อให้บจธ.ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และระเบียบของ บจธ. ต่อไป


ในช่วงบ่าย พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน พร้อมคณะได้เข้าร่วมประชุมกับ นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจการดำเนินงานของ บจธ. โดยมีผู้แทนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่นาส่วนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ที่ บจธ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว มาให้การต้อนรับและยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการขอรับความช่วยเหลืออีกจำนวนกว่า 100 ครัวเรือน ที่ประสบปัญหาทางด้านที่ดินทำกินจากนโยบายของรัฐและสมาชิกกลุ่มเครือข่ายทหารผ่านศึก กว่า 130 ครัวเรือน เดินทางเข้ายื่นหนังสือเพื่อขอรับความช่วยเหลือจาก บจธ. เรื่องที่ดินทำกิน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
สำหรับพี่น้องประชาชนหรือเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดิน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมขอจังหวัดและส่วนภูมิภาค หรือยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ที่ www.labai.or.th หรือโทร. 02 278 1648 ต่อ 501,511 กองบริหารจัดการที่ดิน บจธ.

***************
กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทร. 0 2278 1648 ต่อ 399 โทร. 081 405 1991