บจธ. จัดการประชุมสรรหาคณะกรรมการองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการ บจธ.

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 บจธ. จัดการประชุมสรรหาคณะกรรมการองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการ บจธ. ณ ห้องประชุม The Cavalli Casa Resort จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในปีนี้มีประชาชน ผู้แทนองค์กรชุมชนจากทั่วประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละท่านได้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาชีวิตชุมชน และจะร่วมผลักดัน บจธ. ให้เป็นองค์กรณ์ที่สามารถกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินให้สังคมไทย และจัดตั้งองค์กรณ์ใหม่ที่มีวัตถุประสงค์ลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดินได้ในเร็ววัน