บจธ. จัดการประชุมอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567 ทบทวนแผนปฏิบัติการในช่วง ไตรมาส 3

วันที่ 17 เมษายน 2567 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมกับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) โดยมี พลเรือเอกพิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ.  คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา
1. การทบทวนแผนปฏิบัติการของ บจธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

2. ขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดประเมินองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567