บจธ. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2564 เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 5/2564   ณ อาคารเบญจศิริ ททบ. 5 โดยมี พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน เป็นประธาน นายกุลพัชร  ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. เลขานุการคณะกรรมการ โดยมีวาระสำคัญคือรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามมาตรา 5 แห่ง พรฎ. จัดตั้งสถาบันฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  พิจารณาร่างข้อบังคับ บจธ. ว่าด้วยเครื่องแบบของ ผอ.บจธ. และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันพิจารณากำหนดแผนการบริหารงานของ ผอ.บจธ. รวมถึงการพิจารณายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ…. รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของ บจธ. โดยเฉพาะโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน 12 พื้นที่ จำนวนสมาชิก 480 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ ที่ต้องมีการประเมินความคุ้มค่าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน จนถึงนิติกรรมสัญญาต่างๆ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์