บจธ. จัดอบรมการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ เปิดโอกาสผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ zoom meeting

เมื่อวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2563 บจธ. จัดการอบรมการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องภักดี 1 โรงแรม อะบลูม พหลโยธิน ซอย 3 กทม.

ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังผ่านโปรแกรม zoom meeting ได้ ตามที่อยู่ Meeting ID : 847 6049 3036 Password : XHz6v6  โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยากร จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในกิจกรรมได้ร่วมกันรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ รวมไปถึงการ Workshop การเขียนหนังสือติดต่อราชการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมให้ความสนใจ

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ กล่าว ในส่วนของกิจกรรมนี้ บจธ. ได้ให้ความสำคัญกับการอบรมเชิงปฎิบัติการให้แก่น้องๆ และผู้เข้าร่วมที่สนใจในครั้งนี้มากเพื่อที่จะสามรถนำมาใช้ปฎิบัติงานได้จริง สามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ต่อไป